Chuyện tế nhị của "tri thức", AI cần biếtMột chú to cao đẹp trai, nhỡ độ đường, xin tá túc qua đêm ở nhà một thiếu nữ trẻ. Chú nói: “Xin cô chủ đừng ngại, tôi là dân trí thức mà”. Nói rồi anh ta lên giường ngủ một mạch, miệng không quên kéo bễ. Thiếu nữ cứ trằn trọc suốt đêm, phần vì chú kia ngáy to quá, phần vì... phật ý.
Buổi sáng hôm sau, khi đang ngồi rửa mặt ở bờ giếng thì đàn gà của cô gái vây xung quanh, chú trí thức thắc mắc:
- Sao đàn gà của cô nhiều gà trống thế, còn gà mái chỉ có 1 con?
- Gà trống đâu mà Gà trống, toàn lũ trí thức cả đấy!- thiếu nữ hậm hực đáp.
Xem thêm