Nông trại AI: Truyện cười bắn cung tênMột công tước đang đi săn với những người lính vũ trang và bầy tôi trung thành. Chợt ông đến bên một cây cổ thụ nhất khu rừng.
Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.
- Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?
Bầy tôi đều không biết. Công tước kêu lên:
- Tìm ngay nhà thiện xạ này cho ta.
Tiếp tục xuyên qua rừng một vài dặm, đoàn săn tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Sau khi trò chuyện chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên nằm ngay vào giữa những cái đích, mà công tước đã thấy.
Công tước cười:
- Không phải cháu đã đóng những mũi tên vào giữa đích chứ?
- Không, thưa ngài! Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.
- Đáng kinh ngạc thật sự - công tước nói - Chính vì vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào cháu trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy?
- Dễ thôi ạ! - đứa bé nói - trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu... vẽ đích xung quanh nó!
- Hic, hic!

Nguồn: Blog nông trại AI
Xem thêm