Tranh vui chiếc xe năng lượng mặt người, "thức ăn" xưa cho AIDân chơi đâu sợ mưa rơi, mưa rơi to quá dân chơi... vào nhàXem thêm